Traceability of test results-in medical laboratory vorm

Symposium
28-09-2021

The Global Creation and Monitoring of the Traceability of Test Results in the Medical Laboratory

Dank collega's en vrienden

Het symposium ligt inmiddels achter ons. De grote vraag, hoe de door corona afgedwongen hybride opzet uit zou vallen, is beantwoord: er waren 240 deelnemers waarvan de ene helft in Theater De Storm in Winterswijk en de andere helft online. Onder de online deelnemers waren ruim 60 niet-Nederlands sprekende collega’s uit 21 verschillende landen. Uit de vele positieve reacties en afgaand op ons gevoel, mogen wij concluderen dat dit symposium succesvol is geweest. Op de website kunt u de Powerpoint presentaties vinden onder het programma. Het filmpje op de homepage toont een korte impressie van de middag.

Wij willen de sprekers, de sponsoren en alle bezoekers hartelijk danken voor hun bijdrage. Cas, nog steeds beduusd van alle hartverwarmende reacties en alles wat er gebeurde, wil in het bijzonder iedereen bedanken die een video bericht heeft ingestuurd voor de intermezzo’s, en zij die de nominatie voor de koninklijke onderscheiding in de orde van de Nederlandse Leeuw hebben gesteund.

Carla Siebelder, namens de organisatie van het symposium

Thanks to colleagues and friends

Meanwhile the symposium is behind us. Corona urged us to a hybrid approach and by now we know how it worked out: 240 participants, half live in Theatre De Storm in Winterswijk and half online (among them 60 colleagues from abroad out of 21 countries). From the many positive responses and following our own impression we conclude that it was a very successful symposium. On the website you can find the respective Powerpoint presentations under the programme. The movie on the homepage shows a short impression.

We want to thank speakers, sponsors and all visitors for their contribution. Cas, still perplexed by all kind words and all what happened, especially wants to thank all who sent a video message for the intermezzos en those who supported the nomination for the royal decoration in the order of the Lion of the Netherlands.

Carla Siebelder, on behalf of the organisation