Traceability of test results-in medical laboratory vorm

Symposium
28-09-2021

The Global Creation and Monitoring of the Traceability of Test Results in the Medical Laboratory

Welkom collega's en vrienden

Metrologische traceerbaarheid is een hot topic nu dit een vereiste is in de IVD Regulation die in 2022 van kracht wordt. Tijdens het symposium The global creation and monitoring of the traceability of test results in the medical laboratory op dinsdag 28 september komen de aspecten aan de orde: in algemene termen en specifiek voor HbA1c als voorbeeld analiet.
Het symposium markeert ook het afscheid van dr. Cas Weykamp, in Nederland jarenlang coördinator van de rondzendingen van de sectie algemene chemie van de SKML en internationaal actief in tal van IFCC werkgroepen en commissies. Het symposium wordt georganiseerd onder auspiciën van de IFCC en is geaccrediteerd door de NVKC en NVML.
De opzet is hybride: u kunt online of live deelnemen aan het symposium en de tentoonstelling van diagnosticafabrikanten. 

Wij hopen u, live of online, te kunnen begroeten.

Welcome colleagues and friends

It is a pleasure to invite you for the symposium “The global creation and monitoring of the traceability of test results in the medical laboratory”, which is to be held on the 28 of September 2021. Metrological Traceability is a hot topic now that it has become a requirement in the IVD Regulation of 2022. The symposium will address all related aspects: in general terms and specifically for HbA1c as an example for which everything is in place. The symposium also marks the retirement of dr. Cas Weykamp, in the Netherlands coordinator of many EQA programmes and internationally active in many IFCC work groups and committees. The symposium is organized under the auspices of the IFCC and accredited by the NVKC and NVML. The hybrid concept of the symposium and the exhibition allows for both participation in person and online.

We look forward to seeing you, either in person or online.

Over het programma

Hoewel de situatie al aan het verbeteren is, blijven er toch nog heel wat onzekerheden. Daarom hebben we besloten om een “hybride” symposium te organiseren. Afhankelijk van de coronamaatregelen die van kracht zijn, zullen professionals uit onze regio (Nederland) ofwel live ofwel online deelnemen.

Zoals bij alle crises genereert Covid-19 nieuwe ideeën. Traditionele symposia zijn beperkt tot een regio, maar door de mogelijkheid van een online hybride symposium verdwijnen de geografische belemmeringen voor deelname buiten de regio: professionals van overal ter wereld kunnen eenvoudig deelnemen. Natuurlijk zijn er bepaalde vereisten: Engels als voertaal, een relevant wetenschappelijk programma, en een aangepaste dynamiek in de presentatie.

About the programme

Although the situation is improving, a lot of uncertainties remain. Therefore, we will be organising a “hybrid” symposium. Depending on the corona measures that are in place, professionals from our region (the Netherlands) will either participate in person or online.

Like all crises, Covid-19 generates new ideas. Classical symposia are limited to a region, but the online option of a hybrid symposium removes the geographical barriers for participation outside the region: professionals from anywhere in the world can easily attend. Of course, there are certain requirements: English as language, a relevant scientific programme, and adjusted dynamics in presentation.